Autode tulekahjud

Sõiduauto kustutamine

Autode tulekahjusid iseloomustab üldjuhul põlemise ajaliselt kiire areng (purunenud bensiinivoolikust kollektorile või õlisele mootoriplokile jooksnud bensiin süttib momentaalselt), tulekahju pindala hoogne suurenemine (süttinud mootoriruumist tungib tuli 10-15 sekundi jooksul läbi soojendusradiaatori-ja elektrijuhtmete läbiviikude kaudu armatuuri alla ning sealt edasi salongi), väga intensiivne põlemine (õline mootor, plastidest armatuuriosa, pehmemööbli komponentidest salongisisustus), millele lisandub äärmiselt kõrge põlemistemperatuur (bensiin ca. 950º C, plastid 1500-3000º C). Seetõttu on oluline, et tulekustuti autos ei oleks lihtsalt olemas vaid oleks ka kiiresti kättesaadav. Praktika on näidanud, et tihtipeale ei ole inimene suutnud oma autot tulekahju hävingust suutnud säästa seetõttu, et tulekustuti oli pagasiruumi sügavikus teiste asjade all. Soovitav oleks tulekustutit hoida auto salongis kättesaadavas kohas. 

Reeglina algavad kõik tehnilisest rikkest tingitud tulekahju siiski mootoriruumist. Kui käivitamisel või sõidu ajal puhkeb kapotialuses ruumis tulekahju tuleb masin kiiresti peatada, keerata välja süüde, haarata tulekustuti ja proovida algpõleng kustutada. 1 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti kaasabil on võimalik kustutada ainult algpõlengu järgus olevat tulekahju. Kui tulekahju on levinud armatuuri alla või isegi salongi on tihtipeale olukord juba kontrolli alt väljunud. See tähendab seda, et standardsuurusega tulekustuti tegevusvõimsusest võib jääda väheseks taolise tulekahju kustutamisel.
Kustutamise juures võiks silmas pidada, et kui on tegemist CO2 kustutiga siis paotada kapotikaant väheke üles ja kustutada (on võimalik kui kustutajaid on 2) või sulgeda kapott koheselt peale kustutusoperatsiooni lõppu. Põhjus on selles, et avatud kapott loob ideaalsed tingimused CO2 gaasi lendumiseks ümbritsevasse keskkonda ning kustutusefekt jääb piiratuks. Samuti peab jälgima, et käega ei hoitaks kinni CO2 kustuti metalllehtrist (külmapõletuse oht). Uuemat tüüpi CO2 kustutid on kõik varustatud plastist lehtritega. Tulekahju kustutamisel tuleks kustutit hoida võimalikult vertikaalses asendis, et mitte takistada süsihappegaasi normaalset väljumist kustutist.
Kui tegemist on pulberkustutiga võib esimese pihustamise teha hoopis kapotti avamata vaid suunata kustuti lohv auto esi-iluvõre vahelt kapotialusesse ruumi. Sellise tegutsemise tulemusena isoleerib hästi lenduv pulber mootoriruumi kõik osad ning lokaliseerib seeläbi põlemise. Lõpp-kustutuse võib teha juba kapotti avades.
Kindlasti tuleb peale kustutusrünnaku lõppemist eemaldada aku küljest miinus  märgiga juhe. Juhul kui see ei ole välja loetav, siis võib kindluse mõttes eemaldada mõlemad juhtmed. Sellise tegevusega elimineeritakse uuestisüttimise võimalus.
Kustuti puudumisel võib abi olla ka lume, kruusa või liiva kasutamisel. Arvestada tuleks aga alati sellega , et tulekahju autos areneb reeglina väga kiiresti, seega on targem üritada alati kõigepealt teostada kustutusrünnak käepäraste vahendite abil ise ja alles seejärel kutsuda välja tuletõrje- ja päästekomando.

Comments are closed.